Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Welkom


Wij willen u van harte welkom heten bij Evangeliegemeente De Deur Nijmegen. Evangeliegemeente De Deur is een onderdeel van de Christian Fellowship Ministries (CFM), een samenwerkingsverband van op dit moment 1400 kerken in 100 verschillende landen.

Het is voor ons een voorrecht om te kunnen bedienen tot de geestelijke noden van mensen hier in Nijmegen. Als wij van enig hulp kunnen zijn aarzelt niet om met ons contact te nemen. Jezus Christus heeft een machtig plan met uw leven...... Ons gebed is dat u de God van alle genade persoonlijk ontmoet en Zijn opstandingskracht zult ervaren in uw leven.

Pastor Patrick en Karin Verplak
 

Hier onder een kort filmpje van mensen in onze kerk die vertellen wat God gedaan heeft in hun leven.

Samenkomsten

Diensten : Zondag: 11:00 uur & 18:00 uur
Woensdag: 19:30 uur
Bijbelstudies : Zondag: 10:00 uur
Huis samenkomsten : Vrijdag: 20:00 uur

Adresgegevens

Marie Curiestraat 68/A
6533 HZ Nijmegen
Mobiel: 06 21 15 34 40

Bereikbaar via

Bussen v.a. Centraal Station Nijmegen:
Lijn 4 richting Aldenhof
Lijn 6 naar Dukenburg
Lijn 9 richting Grave

Links

 

Stort uw gift:
Rabobank: NL86 RABO 01 28 44 13 48
Te name van: Evangeliegemeente De Deur
Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (853299183)
Jezus belooft in Lukas 6: 38 "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden."