Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Daniella Zimmerman


Hallo, mijn naam is Daniella Zimmerman en ik wil graag vertellen wat God gedaan heeft in mijn leven. Voordat ik een keuze had gemaakt om voor God te gaan leven was ik al een geruime tijd in depressie geraakt mijn leven was leeg en doelloos. Mijn enige reden tot blijdschap was mijn dochter Serena en ik was dus ook volledig op haar gefocust, ik kwam er dus na een tijdje ook achter dat het niet de goede weg is om al je hoop en je vertrouwen te vestigen op mensen of materiële zaken

Op een dag kreeg ik een uitnodiging van mijn moeder om een keer mee te gaan naar de Kerk ik was al wel bekend met het evangelie maar “het kwartje” was nooit gevallen. Ik ervoer wel al geruime tijd dat ik vergeving van zonden nodig had en ik geloofde wel dat God bestaat maar had nooit een persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad.

Op een avond toen heb ik in mijn wanhoop uitgeroepen naar God om vergeving en ik ervoer op dat moment ook vergeving van zonden en een geweldige rust en blijdschap in mijn hart. De volgende dag las ik op het internet het evangelie van Jezus Christus en weer was daar die rust, Jezus nam al mijn lasten en zorgen weg van mij, en op dat moment wist ik, ik ben opnieuw geboren, De Bijbel, Het Woord van God is waar.

Ik begon naar de Kerk te gaan en God veranderde mijn leven compleet. Hij bracht herstel in mijn gebroken hart en zegende mij met een lieve man en nog 2 lieve zoontjes. God helpt mij in mijn dagelijks leven. Hij geeft mij kracht en moed, vreugde en blijdschap in moeilijke tijden. Ik ben echt een nieuw mens en ik verander nog steeds. Ik hoop dat deze boodschap een bemoediging en uitdaging mag zijn voor U om God te gaan zoeken.

Samenkomsten

Diensten : Zondag: 11:00 uur & 18:00 uur
Woensdag: 19:30 uur
Bijbelstudies : Zondag: 10:00 uur
Huis samenkomsten : Vrijdag: 20:00 uur

Adresgegevens

Vanaf 1 maart 2020:
Einsteinstraat 122
6533 NR Nijmegen

Voor 1 maart 2020:
Marie Curiestraat 68/A
6533 HZ Nijmegen

Mobiel: 06 21 15 34 40

Bereikbaar via

Bussen v.a. Centraal Station Nijmegen:
Lijn 4 richting Aldenhof
Lijn 6 naar Dukenburg
Lijn 9 richting Grave

Links

 

Stort uw gift:
Rabobank: NL86 RABO 01 28 44 13 48
Te name van: Evangeliegemeente De Deur
Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (853299183)
Jezus belooft in Lukas 6: 38 "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden."