Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Deutsch


Willkommen zu Christengemeinde “die Tür” Nijmegen.

Die Christengemeinde “die Tür”, ist eine evangelistische Gemeinde und Teil der Christian Fellowship Ministries, ein Zusammenschluß aus 2088 Gemeinden weltweit.

Ziel dieser Webseite ist es, Dir zu helfen, die Kraft Jesus Christi zu verstehen und de Bezug auf Dein Leben. Ein weiteres Ziel ist es, dir mehr Information über unsere Gemeinde zu geben.

Wir hoffen Dich auf einer unseren Aktivitäten zu treffen.

Bitte besuche auch mal unsere Englische Webseite: www.thedoornetherlands.com

DE/EN/ES/FR/PL/Farsi(فارسی)

Samenkomsten

Diensten : Zondag: 11:00 uur & 18:00 uur
Woensdag: 19:30 uur
Bijbelstudies : Zondag: 10:00 uur
Huis samenkomsten : Vrijdag: 20:00 uur

Adresgegevens

Vanaf 1 maart 2020:
Einsteinstraat 122
6533 NR Nijmegen

Voor 1 maart 2020:
Marie Curiestraat 68/A
6533 HZ Nijmegen

Mobiel: 06 21 15 34 40

Bereikbaar via

Bussen v.a. Centraal Station Nijmegen:
Lijn 4 richting Aldenhof
Lijn 6 naar Dukenburg
Lijn 9 richting Grave

Links

 

Stort uw gift:
Rabobank: NL86 RABO 01 28 44 13 48
Te name van: Evangeliegemeente De Deur
Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (853299183)
Jezus belooft in Lukas 6: 38 "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden."