Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Anja van der Stap


Graag wil ik je iets vertellen over mezelf en hoe ik een ontmoeting had met God, in 2005. Bij mijn eerste bezoek aan deze kerk, preekte Pastor Marselia over Lazarus, een man uit de Bijbel. Hij was gestorven en Jezus kwam bij zijn graf en commandeerde hem:” Sta op!”. Ik ben opgegroeid in de Katholieke kerk, en dit verhaal was mij niet onbekend. Dit keer was het echter anders. Ik werd als het ware meegetrokken in die tijd, 2000 jaar geleden, ik stond ernaar te kijken alsof ik er zelf bij stond. Ik besefte DIT IS ECHT! Ik geloofde het! Dit verhaal kwam letterlijk tot leven bij mij. Toen aan het einde van de dienst een oproep tot bekering kwam, stak ik mijn hand op. Hier wilde ik een deel van zijn. Nog nooit had ik zoiets meegemaakt….

Diezelfde week kreeg ik te maken met een probleem dat telkens weer terugkwam. Al jaren probeerde ik dan op eigen kracht dit probleem weer op te lossen. Echter dit keer weerhield ik mij hiervan. Ik ervoer een rust en een zekerheid en letterlijk zei ik tot God, nu moet u het maar oplossen! Ik wist toen niet dat dit precies is wat God van ons wilt!! Ik had destijds een goede vriendin waar ik veel mee deelde. Ik weet nog dat ik haar vertelde dat de jarenlange pijn in mijn schouders óók ineens verdwenen waren. Ik wist toen niets af van de genezende kracht van God.

Al jarenlang was ik mij bewust van bepaalde zonden in mijn leven. Deze drukten soms zo zwaar op mij dat ik soms echt uitriep naar God, vergeef mij! Na mijn bekering heb ik dit verteld aan een vrouw in de kerk en hier specifiek voor laten bidden. Daarna voelde ik me zo vrij! Ik leefde als in een roze wolk en wilde alles van God horen en meemaken. Ik begon te bidden, en Bijbel te lezen. Ik begon steeds meer te beseffen dat ik schoon schip moest maken met een aantal zaken in mijn leven. God overtuigde me van mijn zondige natuur!! Waarover ik jarenlang had gezegd:” Ja, maar zo ben ik nu eenmaal!” God liet mij zien wat dit bij anderen deed. Ik kreeg echt spijt en vroeg bepaalde mensen om hun vergeving. Ik ging beseffen waarom bepaalde zaken in mijn leven zo anders waren gelopen als ik gehoopt had. Ik begon te luisteren naar de preken en me te verdiepen in Gods wil voor mijn leven. Ik besefte dat ik verkeerde keuzes had gemaakt in mijn leven, waarvan ik nu de consequenties van ondervond!

Het geweldigste is echter dat ik ook ontdekte dat God een God van herstel is. Hij is de enige levende God die een ommekeer kan brengen in jouw soms uitzichtloze situatie. Hij is Mijn Vader, Mijn Vriend, Mijn Leider, Mijn Trooster, Mijn Helper, Mijn Bemoediger en nog veel meer! Ja zelfs kan ik met God lachen en nu komt het mooiste: Hij zal mij nooit verlaten! Hij is altijd bij mij. God is het geweldigste wat me ooit in mijn leven is overkomen. Hij is de vervulling van alles in mijn leven! Hij maakt mij sterk waar ik zwak ben en Zijn Liefde voor mij……

Je hoeft God niet te zoeken, Hij is daar al! Hij wacht op jou voor jouw uitnodiging. Wanneer jij erkent dat je een zondaar bent en je vergeving wilt ontvangen voor je zonden, vraag het Hem en nodig Hem uit om in jouw hart te komen wonen. Ik wil je daar graag bij helpen!

Ik wàs geen crimineel, leed niet aan depressies, had geen schulden, was niet ziek of aan de drugs! Ik heb een lieve familie en lieve vrienden. Ik ben een doorsnee mens! Ik had veel dingen in mijn leven om trots op te zijn! Ik zeg dit, omdat het hierom niet gaat in het leven. Zonder God is er geen leven! Het is zo, want Hij is het leven! Je hoeft Hem niet te zoeken, je hoeft alleen maar te erkennen dat je een zondaar bent en Hem uit te nodigen in je leven! En jouw leven zal net als dat van mij worden, LEVEND!

Anja van der Stap

Samenkomsten

Diensten : Zondag: 11:00 uur & 18:00 uur
Woensdag: 19:30 uur
Bijbelstudies : Zondag: 10:00 uur
Huis samenkomsten : Vrijdag: 20:00 uur

Adresgegevens

Vanaf 1 maart 2020:
Einsteinstraat 122
6533 NR Nijmegen

Voor 1 maart 2020:
Marie Curiestraat 68/A
6533 HZ Nijmegen

Mobiel: 06 21 15 34 40

Bereikbaar via

Bussen v.a. Centraal Station Nijmegen:
Lijn 4 richting Aldenhof
Lijn 6 naar Dukenburg
Lijn 9 richting Grave

Links

 

Stort uw gift:
Rabobank: NL86 RABO 01 28 44 13 48
Te name van: Evangeliegemeente De Deur
Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (853299183)
Jezus belooft in Lukas 6: 38 "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden."