Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Polski


Wierzymy

 • Wierzymy w Boga żywego. 
 • Bóg jest Duchem,który jest Wszechmocny,bez począntku i końca. 
 • Bóg jest Trójcą,Ojciec,Syn i Duch Swięty. 
 • Bóg stworzył ziemię w ciągu sześciu dni,przez jego Słowo,nic nie powstało bez niego. 
 • Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Jednorodzonyzm Synem Boga żywego.Urodził sie z dziewicy i żył jako człowiek w śród nas. 
 • Umarł na krzyżu za odpuszczenie naszych grzechów i uzdrowienie naszych ciał.Trzeciego dnia z martwych wsał i wstompił do nieba. On wkrótce powróci na ziemię,aby panować jako Król. 
 • Wierzymy,że każdy,kto się opamięnta z swoich grzechów i poprosi Jezusa Chrystusa o wybaczenie otrzyma życie wieczne w zamian. 
 • Każdy człowiek jest grzesznikiem i bendzie zgubiony na wieki chyba że żałuje i opamienta się dla Jezusa Chrystusa. Musisz się na nowo narodzić,aby wejść do królestwa Bożego. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem ludzi,On jest wiecznie taki Sam. 
 • Wierzymy,że każdy naśladowca Jezusa musi w wodzie być ochrzczony. 
 • Jedynym właściwym sposobem jest chrzest przez zanurzenie. Każdy,kto wierzy w Jezusa Chrystusa i ochrzści się bendzie zbawiony. 
 • Wierzymy w chrzest Duchem Swiętym,jak na pierwszym dniu pięćdziesiątnicy. Chrzest w Duchu Swięntym jest Bożą obietnicą dla wszytkich wierzących. Dowodem chrztu Duchem Swięntym jest to,że mówimy nowymi jenzykami. Duch Swięnty daje nam siłę i zdolność do wypełniania woli Bożej na ziemi.

DE/EN/ES/FR/PL/Farsi(فارسی)

Samenkomsten

Diensten : Zondag: 11:00 uur & 18:00 uur
Woensdag: 19:30 uur
Bijbelstudies : Zondag: 10:00 uur
Huis samenkomsten : Vrijdag: 20:00 uur

Adresgegevens

Vanaf 1 maart 2020:
Einsteinstraat 122
6533 NR Nijmegen

Voor 1 maart 2020:
Marie Curiestraat 68/A
6533 HZ Nijmegen

Mobiel: 06 21 15 34 40

Bereikbaar via

Bussen v.a. Centraal Station Nijmegen:
Lijn 4 richting Aldenhof
Lijn 6 naar Dukenburg
Lijn 9 richting Grave

Links

 

Stort uw gift:
Rabobank: NL86 RABO 01 28 44 13 48
Te name van: Evangeliegemeente De Deur
Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (853299183)
Jezus belooft in Lukas 6: 38 "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden."