Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Stanley Zimmerman


Geef God een kans!

Mijn naam is Stanley Zimmerman, ik ben Curaçao geboren en woon al 16 jaar in Nederland. Ik was drugsdealer en drugssmokkelaar. Ik rookte ontzettend veel joint (marihuana) en dronk ook veel whisky. Ik ben twee keer wegens drugssmokkel vast komen te zitten. Ondanks dit alles dacht ik nog altijd goed bezig te zijn.

Ik was zeer agressief, ik was altijd bereid om te vechten voor een kennis of een vriend die ruzie had. Zelfs de Politie respecteerde ik niet, ik heb een keer met 17 politieagenten gevochten, want ik moest mijn reputatie bij mijn vrienden en vijanden omhoog houden. Maar 3 jaar geleden begon God mij te helpen, ik begon namelijk Evangeliegemeente “ De Deur” in Nijmegen te bezoeken. Het eerste dat God mij liet zien was dat uitgaan en drinken, mij alleen in problemen bracht en bovendien het slecht was voor mijn portemonnee en mijn gezondheid.

Na ongeveer 6 maanden dat ik de kerk bezocht, liet God mij duidelijk zien dat jointjes roken niet goed was. God openbaarde mij dat het roken van joint een manier was om te vluchten voor mijn problemen. Ik heb toen aan de pastor gevraagd om met mij te bidden, want ik wou vrijgezet worden van deze verslaving. God verhoorde mijn gebed en heeft mij compleet bevrijd van mijn jointverslaving. God heeft een wonder gedaan in mijn hart en heeft mij respect, genegenheid en liefde teruggegeven voor mensen.

Ik had altijd gezegd: “ niemand kan mij veranderen”. Maar het is God wel gelukt om mij te veranderen. Ik daag je uit, geef God een kans in je hart zoals ik Hem een kans gaf . Ik verzeker je Hij zal je veranderen en jou bewijzen hoeveel Hij van je houdt.

Stanley Zimmerman

Samenkomsten

Diensten : Zondag: 11:00 uur & 18:00 uur
Woensdag: 19:30 uur
Bijbelstudies : Zondag: 10:00 uur
Huis samenkomsten : Vrijdag: 20:00 uur

Adresgegevens

Vanaf 1 maart 2020:
Einsteinstraat 122
6533 NR Nijmegen

Voor 1 maart 2020:
Marie Curiestraat 68/A
6533 HZ Nijmegen

Mobiel: 06 21 15 34 40

Bereikbaar via

Bussen v.a. Centraal Station Nijmegen:
Lijn 4 richting Aldenhof
Lijn 6 naar Dukenburg
Lijn 9 richting Grave

Links

 

Stort uw gift:
Rabobank: NL86 RABO 01 28 44 13 48
Te name van: Evangeliegemeente De Deur
Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (853299183)
Jezus belooft in Lukas 6: 38 "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden."