Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Wat geloven wij


Evangeliegemeente De Deur gelooft in het volgende:

 • Wij geloven in de levende God.
 • God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind.
 • God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • God heeft de aarde in zes dagen gecreëerd door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.
 • Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.
 • Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om te heersen als Koning.
 • Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeerd en zijn volledige geloof in Jezus Christus plaatst, eeuwig leven ontvangt.
 • Elk mens is een zondaar en gaat eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.
 • Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden
 • De enige en juiste manier is de doop door onderdompeling. Ieder die alleen in Jezus Christus gelooft en zich laat dopen zal behouden zijn.
 • Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.

Samenkomsten

Diensten : Zondag: 11:00 uur & 18:00 uur
Woensdag: 19:30 uur
Bijbelstudies : Zondag: 10:00 uur
Huis samenkomsten : Vrijdag: 20:00 uur

Adresgegevens

Vanaf 1 maart 2020:
Einsteinstraat 122
6533 NR Nijmegen

Voor 1 maart 2020:
Marie Curiestraat 68/A
6533 HZ Nijmegen

Mobiel: 06 21 15 34 40

Bereikbaar via

Bussen v.a. Centraal Station Nijmegen:
Lijn 4 richting Aldenhof
Lijn 6 naar Dukenburg
Lijn 9 richting Grave

Links

 

Stort uw gift:
Rabobank: NL86 RABO 01 28 44 13 48
Te name van: Evangeliegemeente De Deur
Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (853299183)
Jezus belooft in Lukas 6: 38 "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden."