Waar Jezus jouw leven
kan veranderen!

Zondagschool


Kinderen zijn heel belangrijk voor God.
Niet voor niets zegt Jezus: “Laat de kinderen tot mij komen, en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods”
Marcus 10: 14

Elke zondagavond om 18.00 is er een zondagsschool voor kinderen vanaf 3 jaar tot
en met kinderen van groep 8. Er wordt gezongen voor God en geluisterd naar en Bijbelverhaal.
Soms is er poppenkast en vaak wordt er een knutselwerkje gedaan.
Beetje bij beetje leren de kinderen op en speelse wijze de waarheden van Gods Woord.

Zondagsschoolleiders, Andreas en Neifa

Samenkomsten

Diensten : Zondag: 11:00 uur & 18:00 uur
Woensdag: 19:30 uur
Bijbelstudies : Zondag: 10:00 uur
Huis samenkomsten : Vrijdag: 20:00 uur

Adresgegevens

Vanaf 1 maart 2020:
Einsteinstraat 122
6533 NR Nijmegen

Voor 1 maart 2020:
Marie Curiestraat 68/A
6533 HZ Nijmegen

Mobiel: 06 21 15 34 40

Bereikbaar via

Bussen v.a. Centraal Station Nijmegen:
Lijn 4 richting Aldenhof
Lijn 6 naar Dukenburg
Lijn 9 richting Grave

Links

 

Stort uw gift:
Rabobank: NL86 RABO 01 28 44 13 48
Te name van: Evangeliegemeente De Deur
Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (853299183)
Jezus belooft in Lukas 6: 38 "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden."